Trust the skill & experience of Pinellas County's most advanced & fully capable cardiac electrophysiologist

516 Lakeview Road, Villa 5
Clearwater, FL 33756
Phone: (727) 587-6999 | Fax: (727) 259-7818
Controlling High Blood PressureControlling High Blood PressureC³mo controlar la alta presi³n arterialControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood Pressure

Ang Pamamahala ng Mataas na Presyon ng Dugo

Ang mataas ng  presyon ng dugo (hypertension) ay tinatawag na tahimik na pamatay. Ito ay dahil maraming taong mayroon nito ay hindi alam na sila ay mayroong ganitong uri ng karamdaman. Ang normal na presyon ng dugo ay mas mababa sa 120/80. Alamin ang presyon ng iyong dugo at subaybayan ito nang panayan.Ang pagsasagawa nito ay maaaring iligtas ang iyong buhay. Heto ang ilang mga bagay na maaari mong gawin upang makatulong sa pamamahala ng presyon ng iyong dugo.

Pumili ng mga pagkaing nakabubuti sa puso. Image of shopping

 • Piliin ang mga pagkaing kakaunti ang asin at taba.

 • Limitahan ang pagkain ng mga de-lata, tinuyo, binuro at nakapaketeng    mga pagkain, at ang mga pangmabilisang pagkain o "fast foods."   Maaaring nagtataglay ang mga ito ng maraming asin.

 • Kumain ng 8-10 na serving ng prutas at gulay araw-araw.

 • Kumain ng mga karne na walang taba, isda, o manok.

 • Kumain ng mga buong-butil na pasta, "brown" na bigas, at munggo.

 • Kumain ng 2-3 na serving ng mga pagkaing gawa sa gatas nakakaunti ang taba o walang taba.

 • Tanungin sa iyon doktor ang tugkol sa plano ng pagkain na tinatawag na DASH. Ang planong ito ay tutulong na pababain ang presyon ng dugo.

Panatiliin ang wastong timbang

 • Tanungin sa iyong tagakaloob ng pangangalaga ng kalusugan ang tamang bilang ng kaloriya na maaaring kainin sa isang araw. At sundin ang bilang na iyon.

 • Itanong sa iyong tagakaloob ng pangangalaga ng kalusugan ang timbang na pinakamabuti para sa iyo. Kung ikaw ay sobra sa timbang, makatutulong sa pagbaba ng presyon ng dugo ang pagbaba ng timbang ng 10 lbs(libra).

 • Limitahan ang pagkain ng mga merienda at matatamis.

 • Mag-ehersisyo ng panayan.

Tumayo at maging aktibo

 • Pumili ng mga gawaing iyong kinagigiliwan. Maghanap ng mga gawaing maaari mong gawin na kasama ang pamilya at mga kaibigan.

 • Pumarada ng mas malayo sa pasukan ng mga gusali.

 • Gamitin ang hagdanan sa halip na elevator.

 • Hanggat maaari, maglakag o mag-bisikleta sa halip na magmaneho

 • Magkalaykay ng damo, hardin, o magkumpuni sa bahay.

 • Maging aktibo ng kahit man lamang 30 minuto kada araw, sa karamihan ng mga araw ng linggo.

Pamahalaan ang stress

 • Magkaroon ng panahon para magpahinga at magpakasaya. Magkaroon ng panahon para tumawa.

 • Bumisita sa iyong pamilya at mga kaibigan, at ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga libangan.

Limitahan ang pag-inom ng alak at tigilan ang paninigarilyo

 • Lalaki: Uminom ng hindi hihigit sa 2 baso kada araw.

 • Babae: Uminom ng hindi hihigit sa 2 baso kada araw.

 • Konsultahin ang iyong tagakaloob ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa pagtigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapataas sa panganib sa iyo na magkaroon ng sakit sa puso at stroke (atake sa puso). Magtanong tungkol sa mga lokal o pang-komunidad na programa na maaaring makatulong.

Mga Gamot

Kung hindi sapat ang pagbabago sa gawi ng pamumuhay, maaaring magbigay ang iyong tagakaloob ng pangangalaga ng kalusugan ng gamot upang maiwasan ang pagtaas ng presyon ng dugo. Inumin ang mga gamot ayon sa nireseta.

Date Last Reviewed:

Date Last Modified: 2008-04-25T00:00:00-06:00

 

Patient Reviews

I was diagnosed with persistent AFIB several months ago. I found Dr. Norris by a referral from another physician. Dr. Norris scheduled me for a cardiac ablation without delay. He thoroughly explained the procedure, risks and benefits prior to the procedure. Dr. Norris and his staff exhibited exceptional professionalism and interest in resolving my AFIB. One month post-op I am rhythm and feel great. Thank you Dr. Norris and staff. I truly feel like I have my life back again.
-Ken Afienko

ReviewsRead More
location_icon

516 Lakeview Road, Villa 5
Clearwater, FL 33756 (Two blocks south of Morton Plant Hospital )

Map and driving directions

ph_icon (727) 587-6999

fax_icon (727) 259-7818